تئاتر

انتشار کاتالوگ راهنمای حامیان جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی جشنواره، کاتالوگ ویژه حامیان سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر جهت شناخت ظرفیت های جشنواره سال جاری توسط دبیرخانه این رویداد تئاتری منتشر شده است.

22 اسفند 1397